Техничка школа са домом ученика

Милентије Поповић – Црна Трава

Мисија школе

Квалитет школовања у нашој школи утемељен је на традицији дужој од једног века и искуству у подучавању према начелима професионалности, одговорности, хуманости и толеранције.

Визија школе

Наша визија је модерна, отворена школа мотивисаних ученика и наставника, у којој преовладава позитивна радна атмосфера и међусобно уважавање и поштовање свих учесника васпитно-образовног процеса.

Дом ученика

Желимо да успешно припремимо наше ученике за рад и живот, промовишући принцип целоживотног учења и одговорног понашања према појединцу и заједници,  развијајући одговорност, етичке и моралне вредности.

Наша школа

Школа великих грађевинара, неимара и твораца историје градитељства.

Наша школа представља колевку грађевинарства, која постоји од давне 1919. године најпре као зидарско-каменорезачки курс, а касније и као Државна грађевинско-занатска школа. По завршетку Другог светског рата прераста у Грађевинску средњу техничку школу. Садашња Техничка школа са домом ученика ,,Милентије Поповић“ у Црној Трави изграђена је као Спомен-школа преминулом председнику Савезне скупштине Милентију Поповићу, који је рођен у Црној Трави.

Спомен школа је архитректонска целина у чијем склопу је интернат за 80 ученика, кабинети, радионица, библиотека са читаоницом, фискултурна сала, интерактивна учионица и отворени терен за спортске активности.

До сада смо школовали бројне генерације ученика, које су сада еминентни стручњаци у разним областима (инжињери, професори, архитекте) који раде широм Србије, Европе и света.

У својој 105 година дугој традицији мењала је профиле из области грађевинарства и економије, пратећи потребе привреде и друштва. Од школске 2013/2014. године школује и ученике из области геодезије.

Школа и заједница

„Људи којима су потребни други људи су најсрећнији на свету“

Наша школа је стално отворена за сарадњу и чини део локалне и шире заједнице, о чему говори континуиранa и успешнa сарадњу са локалним и државним органима и институцијама, са здравственим, дечијим, просветним и спортсаким установама, као и сарадња са локалним становништвом, привредним предузећима, предузетницима и добротворима, који на различите начине пружају подршку и помоћ школи.

НОВОСТИ

Донесите исправну одлуку,

ПРИЈАВИТЕ СЕ!

Нека вам прва жеља буде Техничка школа са домом ученика „Милентије Поповић“ јер тако добијате прилику да и ваше име уђе у историју славних црнотравских неимара.